Veiligheidseisen

De IISA stelt zich ten doel om ijszwemmen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarom zijn er veiligheidseisen opgesteld waar elk evenement van de IISA-Nederland aan moet voldoen.

Veiligheidseisen IJszwemevenement