Organiseer je eigen evenement

Wil je je eigen wedstrijd organiseren? Vindt hier meer informatie en handige formulieren die je kan gebruiken. 

Elk evenement dient te voldoen aan de IISA regels en reglementen. Wil je een eigen ijszwemwedstrijd organiseren, dan dient dit kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur. Stuur hiervoor een mail naar bestuur@iisa.nl.

Iedere organisatie is verplicht een veiligheidsplan op te stellen. Dit veiligheidsplan dient goed gekeurd te worden door IISA Nederland voordat het evenement plaatsvindt. In het veiligheidsplan staat beschreven hoe je de veiligheid van je deelnemers waarborgt. Het veiligheidsplan kan opgestuurd worden naar info@iisa.nl

Voor de verwerking van het evenement zijn een aantal gegevens nodig. Het formulier Evenement Details kan hiervoor op de dag van het evenement ingevuld worden om deze gegevens te verzamelen. 

Het formulier Verklaring fit zijn kan gebruikt worden om deelnemers te laten invullen voordat zij bij de arts langs gaan. Op de verklaring verklaren deelnemers zich fit te voelen. De arts kan aan eventueel medicijn gebruik zien of deelnemers extra aandacht vereisen gedurende het evenement. 

NB In de toekomst dienen alle organisatoren van een wedstrijd een gecertificeerd IISA Official te zijn.