Veiligheidseisen

De IISA stelt zich ten doel om ijszwemmen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarom zijn er veiligheidseisen opgesteld waar elk evenement van de IISA Nederland aan moet voldoen.

Veiligheidseisen IJszwemevenement