Bestuurswissel

Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft Richard Broer te kennen gegeven af te treden als voorzitter van IISA Nederland.

Sinds de oprichting van IISA Nederland heeft Richard met veel enthousiasme als voorzitter van de vereniging gefungeerd. Richard blijft actief als algemeen lid binnen het bestuur. Daarnaast blijft hij ook aan als bestuurslid van de International Ice Swimming Association.

De rol van voorzitter is overgenomen door Fergil Hesterman.