Bestuurswissel

Fergil Hesterman heeft na de zomervakantie zijn functie als voorzitter neergelegd en zal ook niet als algemeen bestuurslid doorgaan. Fergil is een van de oprichters van IISA Nederland.

Eskil Elfferich had in de vorige ALV al afscheid genomen als penningmeester.

Marije Dirkx en Mark Thies hadden zich kandidaat gesteld. Beiden zijn gekozen tijdens de extra ALV op 01 december 2023.

Marije zal de functie als penningmeester van IISA Nederland op zich nemen.

Mark zal de functie als algemeen bestuurslid van IISA Nederland op zich nemen met als één van de taken de ledenadministratie.

Het bestuur bestaat nu uit:

Voorzitter(interim)       Richard Broer

Secretaris                     Christa Hesterman

Penningmeester           Marije Dirkx

Algemene Leden         Irene van der Laan, Jac Guijt en Mark Thies